Syöpätutkimus on potilaan parasta hoitoa

”Syöpätutkimus on potilaan parasta hoitoa,” totesi iCANin tieteellinen johtaja, Prof. Satu Mustjoki syöpätutkimuksen lippulaivahanke iCANin ja Kansallisen Syöpäkeskus FICANin järjestämässä tapahtumassa 1.2.2024. Tapahtuma liittyi 4.2.2024 vietettävään maailman syöpäpäivään.

FICANin johtajan, iCAN-hankkeen executive director, Prof. Tomi Mäkelä kertoi EU:n ”Horisontti Eurooppa” -ohjelmaan kuuluvasta Mission Cancer’istä, missä tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja syövän voittamiseksi. EU:n syöpämissioon sisältyy syöpähubien perustaminen ja niiden kautta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla niin syövän parissa työskentelevien kuin syöpään liittyvän tiedon kokoaminen yhteen. Työssä on tällä hetkellä mukana 57 organisaatiota 28 maasta – Suomesta mukana ovat Kansallinen Syöpäkeskus FICAN ja syöpäjärjestöt.

”Meillä on Suomessa alueellisia eroja potilaiden hoitoon pääsyssä ja diagnoosin saamisessa, ja sillä taas on vaikutus ennusteeseen,” totesi FICANin ylilääkäri Timo Nykopp. Hän painotti myös, että potilailla pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus päästä palliatiiviseen hoitoon.

Epäsuhta syöpätutkimuksen rahoituksessa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on valtava. Kun Euroopassa syöpätutkimukseen kuluu 26€/hlö/vuosi on vastaava lukua Yhdysvalloissa lähes 10-kertainen. Prof. Mark Lawler (Queen’s University Belfast) korosti, ettei se, paljonko käytämme tutkimukseen ole oleellista. Tärkeää on, miten käytämme saatavilla olevan tutkimusrahoituksen.  

Usein mediassa on esillä tarinoita selviytyjistä; niistä, jotka ovat taistelleet syöpää vastaan ja parantuneet. Potilaspuheenvuoron esittänyt Thomas Hackman nosti esille, että syöpää vastaan ei voi taistella vaan sen kanssa pitää selviytyä. TtT Anu Viitala nosti esille, että jokainen määrittelee itse, mikä on hänestä selviytymistä; onko se muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumista ja parhaan mahdollisen elämäntilanteen saavuttamista vai kenties joskus jopa elämän parantumista?

Tilaisuuden panelisteille esitetty kysymys – mikä on ensimmäinen asia hoidettavaksi hoidon ja tutkimuksen turvaamiseksi? – kokosi hyvin yhteen käydyn keskustelun.

”Luottamus siihen, että tutkimus ja yksilöllinen hoito ovat pitkällä tähtäimellä tehokkaampia kuin säästäminen tutkimusrahoituksessa.”
Suomen Syöpäpotilaat ry: toiminnanjohtaja FT Jenni Tamminen-Sirkiä

”Laaturekisterit, joiden antamien tietojen perusteella on mahdollisuus panostaa oikeisiin kohtiin hoidon kehittämisessä.”
FICANin ylilääkäri Timo Nykopp

”Tulevaisuuden varmistaminen; nuorten innostaminen tutkimuksen pariin, pitkäjänteinen rahoitus, tutkimusta tukeva lainsäädäntö esim. tietoturvaan ja datan jakamiseen liittyen.”
eCANin tieteellinen johtaja, Prof. Satu Mustjoki

”Hoitajien työn merkityksen ymmärtäminen.
” Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry, TtT Anu Viitala

”Perusterveydenhoidon ja hoitoon pääsyn saaminen kuntoon.
” Kansanedustaja, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa