Vilja Linnean Sarkoomarahasto

Rahaston nimi on Vilja Linnean Sarkoomarahasto. Englanniksi rahaston nimi on Vilja Linnea’s Sarcomafund ja ruotsiksi Vilja Linneas Sarkomfond. Rahasto voi toiminnassaan käyttää nimen ohella toissijaisena tunnuksena Sarkoomarahastoa.

Sarkoomarahasto on yksi Suomen Lääketieteen Säätiön rahastoista.

Sarkoomarahasto on perustettu 27.4.2023.

Sarkoomarahaston tarkoitus

Vilja Linnean Sarkoomarahaston tarkoituksena on:

  1. tehdä tunnetuksi sarkoomasyöpiä,
  2. tukea sarkoomiin liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä
  3. tukea sarkoomiin kohdistuvaa tutkimusta, koulutusta ja hoitojen kehittämistä.

Sarkoomarahaston varat on käytettävä Sarkoomarahaston tarkoituksen toteuttamiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Sarkoomarahasto tekee aktiivista varainhankintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi:

  1. järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia, osallistua muiden alan toimijoiden tilaisuuksiin aktiivisena toimijana
    sekä jakaa ja julkaista sarkoomiin liittyvää tietoutta,
  2. tukea alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista sekä
  3. jakaa apurahoja ja matka-apurahoja.

Sarkoomarahaston apurahahakemukset käyvät läpi Lääketieteen Säätiön arviointiprosessin. Lääketieteen Säätiön hallitus päättää apurahoista Sarkoomarahastoa kuultuaan.

Sarkoomarahaston johtaminen

Sarkoomarahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa Sarkoomarahaston ohjausryhmä. Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä ovat läsnä.

Lääketieteen Säätiön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa.

Sarkoomarahaston ohjausryhmä tekee vuosittain toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän talousarvion, jotka Lääketieteen Säätiön hallitus käsittelee ja vahvistaa kokouksessaan.

Sarkoomarahaston käytännön tehtäviä hoitaa Sarkoomarahaston asiainhoitaja Sarkoomarahaston ohjausryhmän päätösten ja ohjeistuksen pohjalta.

Tutustu ohjausryhmään →

Sarkoomarahaston Tieteellinen ryhmä

Sarkoomarahaston Tieteellinen ryhmän on perustettu 30.10.2023. Tieteelliseen ryhmään kuuluvat

Professori Tom Böhling, Tieteellisen ryhmän puheenjohtaja
Dosentti, patologian erikoislääkäri Markku Kallajoki
LL, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Pekka Kejo
LT, tuki- ja liikuntaelinradiologi Ia Kohonen
FT, dosentti Outi Monni
LT, patologian erikoislääkäri Katri Orte
Dosentti, patologian erikoislääkäri Reijo Sironen
Tieteellisen ryhmän sihteerinä toimii Sarkoomarahaston asiainhoitaja Mirja Alve.

Tieteellinen ryhmä
1. Tekee ehdotuksia Sarkoomarahaston tarkoituksen toteuttamiseen liittyvistä tieteellisistä toimenpiteistä.
2. Arvioi Sarkoomarahaston ohjausryhmän pyynnöstä suunnitteilla olevia toimenpide-ehdotuksia.
3. Avustaa sarkoomiin liittyvien artikkeleiden, verkkosivuston sarkoomasisällön, esitysten yms. toteuttamisessa, tuottavat niitä itse tai antavat vinkkejä, kuka voisi auttaa.
4. Ryhmän jäsenet pitävät erikseen sovittaessa esityksiä Sarkoomarahaston nimissä. 
5. Ryhmän jäsenet edistävät omien verkostojensa kautta sarkoomatutkimusta.
6. Arvioi Lääketieteen Säätiön tekemät ehdotukset sarkoomatutkimukseen annettavista apurahoista ja tekee oman arviointinsa pohjalta Sarkoomarahaston ohjausryhmälle ehdotuksen myönnettävistä apurahoista.

Varainhankinta

Sarkoomarahasto on osa Lääketieteen Säätiön taloushallintoa ja sijoitustoimintaa kuten muutkin rahastot. Sarkoomarahaston varat sijoitetaan osana Lääketieteen Säätiön sijoitusvarallisuutta kulloinkin voimassa olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti. Lääketieteen Säätiö on liittänyt Sarkoomarahaston oman rahankeruulupansa piiriin ja huolehtii sitä koskevasta viranomaisraportoinnista.