Vilja Linneas Sarkomfond

En ljusare framtid för sarkomcancerpatienter

Syftet med Sarkomfonden är att öka medvetenhet om sarkom, att främja samarbete och utbildning i sarkomforskning samt att stödja sarkomforskning.

Sarkomfonden är en av Medicinska Stiftelsen i Finlands fonder.

Läs mer om Sarkomfonden

Aktuellt

Jag är lycklig över att ha fått leva här ens 20 år.

~
Vilja Linnea Alve