Från hjärta till – så föddes Sarkomfondens visuella identitet

Jag blev tillfrågad av Sarkomfonden-teamet att skapa en minnesvärd identitet för deras fond, som kom till efter att Vilja insjuknat och förlorat livet till Sarkom. Önskan var att sprida medvetenhet och kunskap om denna sällsynta cancerform, samt att öka samarbetet mellan sarkomspecialister.

Det var viktigt för mig att förstå den personliga, och tragiska, historien för att på rätt sätt skapa varumärket. Med hjälp av texter och bilder kunde jag fördjupa mig i vem Vilja var; hennes passioner, ambitioner och den inverkan hon gjorde på sin omgivning, men också varumärkets mission, värderingar och målgrupp. Med hjälp av denna information hade jag en grund att börja formge en identitet för varumärket som avspeglar minnet av Vilja och resonerar med fondens syfte. Genom designprocessen var det viktigt för mig att upprätthålla en öppen kommunikation med Sarkomfondens team – att lyssna på deras insikter och önskemål om varumärkesidentiteten. Genom att teamet var engagerade i arbetet kunde vi säkerställa att designen förblev sann till deras vision.

Viljas livsberättelse var den viktigaste delen av ursprunget till fonden. Hon beskrevs för mig som en snäll, ambitiös och naturälskande ung kvinna. Jag fick bekanta mig med hennes konstnärliga sida genom fotografier hon tagit och teckningar hon skapat, hennes verk avbildade främst naturen, därför föll det sig naturligt att även varumärkets identitet skulle ha ett naturtema.

Med en väldefinierad sammanfattning i handen var det dags att börja skissa och konceptualisera de visuella elementen som skulle komma att skapa varumärkesidentiteten. Mitt mål med designen var att skapa något som speglade Viljas väsen och hennes kärlek till naturen. Naturen har en lugnande effekt som jag ville ha närvarande i designen. Jag ville sätta fokus på positivitet, och en känsla av lugn, och samtidigt skapa en form som känns igen av alla. Logotypens inspiration kommer från Viljas foton och teckningar av svampar. Designen är tänkt att vara minnesvärd och spegla varumärkets personlighet. Dess runda, mjuka former och strålarna på logotypen är inspirerade av solens strålar och en svamps gälar. Formen på gälarna ger logotypen en mer organisk form och utstrålar en aktiv fond som strävar mot en ny dag fylld av möjligheter att lära ut om Sarkom och att hitta nya behandlingar mot Sarkom.

Teamet ville använda en grön nyans som deras huvudfärg. Färgpaletten var tänkt att balansera lugna toner och framkalla känslor av styrka och optimism. Efter att ha utforskat några varianter, är färgerna som valts för detta märke inspirerade av Finlands djupgröna skogar, tillsammans med en mjuk och harmonisk ljusblå färg till komplement, som skildrar den rena luften och det rena vattnet som Finland erbjuder.

Att formge en varumärkesidentitet för en fond som föddes ur en personlig berättelse till minnet av en ung dotter var utmanande både på ett känslomässigt och på ett kreativt plan. Genom att omfamna den personliga historien och använda noggranna designval kunde vi knyta ihop deras varumärkesidentitet.

Varumärket vi skapat tillsammans fångas av webbplatsen och kommer att finnas i deras sociala medier, online presentationer och andra presentationer. Jag uppmuntrar dig att utforska webbplatsen och kontakta mig gärna med frågor angående mitt arbete för Sarkomfonden.

Sophia Ståhlberg