Sarkomfonden skapades av Vilja Linneas historia

Vilja hade gärna startat kemistudier och fått utveckla läkemedel mot obotliga sjukdomar. Detta är vad vi strävar efter med Vilja Linneas Sarkomfond.

Vilja Linneas Sarkomfond skapades på initiativ av närstående till Vilja, som hade osteosarkom. ”Utvecklingen av behandlingar som är lämpliga för olika typer av sarkom kräver betydande ytterligare forskningsinsatser. Vi vill främja forskning och därmed en mer jämlik chans att klara av cancer. Att öka den allmänna medvetenheten om sarkom är också viktigt så att diagnoserna inte försenas”, säger Viljas mamma Mirja Alve, en av grundarna till Sarkomfonden.

Vid osteosarkom, som Vilja hade, utvecklas metastaser oftast i lungorna. Vilja behandlades med tunga cytostatikabehandlingar enligt EURAMOS-protokollet som påbörjades i oktober 2018 och primärtumören på skenbenet opererades. ”När metastaserna uppträdde i lungorna i maj 2020 verkade behandlingsvägen osäker. Det fanns en känsla av att sjukvårdspersonalen inte hade tillgång till bra läkemedel eller behandlingssätt för att kontrollera metastaserna. Även om inte alla läkare sa det direkt insåg vi snabbt att cancern inte gick att bota”, säger Viljas äldre syster Hanna Alve. Vilja dog i augusti 2022 vid endast 20 års ålder.

Efter Viljas död bekräftades en önskan, som redan tidigare hade uppstått, att stödja sarkomforskning. ”Vilja Linneas Sarkomfond, på vardagligt språk Sarkomfonden, grundades”, berättar Mirja Alve. Sarkomfonden syftar till att öka medvetenheten om sarkom och med hjälp av det möjliggöra tidig upptäckt av cancer samt en bättre prognos för återhämtning. Genom att främja nationellt och internationellt samarbete gällande sarkom är det möjligt att öka den inhemska sarkomkompetensen och skapa intresse för sarkomforskning. Det tredje syftet är att främja forskning och utbildning gällande sarkom.

Sarkomfonden är en av Medicinska Stiftelsen i Finlands fonder. ”Vi på Sarkomfonden är tacksamma för att vi blev en del av en etablerad och pålitlig stiftelse. Tillsammans med Medicinska Stiftelsen kan vi på riktigt bidra till en bättre framtid för sarkomdrabbade ”, säger Harri Virtanen, ordförande i styrgruppen för Sarkomfonden.

”Sarkomfonden är ett fint exempel på hur samverkan kan bidra till utvecklingen av inhemsk medicinsk forskning. Att stödja medicinsk forskning är viktigt, eftersom utan högkvalitativ forskning finns det heller ingen högkvalitativ hälso- och sjukvård”, säger Jouni Lounasmaa, ombud för Medicinska Stiftelsen i Finland.

Kom med och stöd vår värdefulla verksamhet!