FORTRESS-verkosto edistää sarkoomien kansainvälistä tutkimusyhteistyötä

Muutama vuosi sitten kaksi merkittävää eurooppalaista sarkoomakeskusta päätti aloittaa yhteistyön, joka johti FORTRESS-verkoston syntyyn (Forum for translational research in sarcomas). FORTRESS-verkosto järjestää vuosittain kokouksia perustajajäsenten kampuksilla, vuoroin Essenissä Saksassa ja vuoroin KU Leuven yliopistossa Belgiassa.

Meidän tutkimusryhmämme Rare Cancers Research Group (RaCaRe-tutkimusryhmä) Helsingin yliopistossa on kutsuttu mukaan tähän yhteistyöhön ja osallistuin myös itse tämän vuoden kokoukseen helmikuussa Leuvenissa (https://www.kuleuven.be/fortress/about) . Kokous oli todellakin antoisa ja paikalla oli noin 150 asiantuntijaa maailmanlaajuisesti. Kokouksessa käsiteltiin monia ajankohtaisia ja uusia löydöksiä niin sarkoomien synnyn, biologian kuin hoidon kannalta.

Kuva: Yli toistasataa tutkijaa seuraa intensiiviesti sarkooma-aiheista esitelmää FORTRESS kokouksessa Leuvenissa

FORTRESS kokouksen anti ei ole pelkästään hyvän luennot, vaan myös tutkijoiden verkostoituminen. Yksi FORTRESS-verkoston perusajatuksista on tuoda yhteen tutkijoita eri temaattisten ongelmien ympärille. Näin voidaan yhdistää voimat edistääksemme tutkimusta sarkoomista ja erityisesti niiden hoidosta. Tämän vuoden teemoista voi vaikka mainita GIST-kasvainten uudet täsmähoidot ja immuunihoitojen käyttö sarkoomien hoidossa.

Meidän tutkimusryhmämme on luonut niin hyviä yhteyksiä FORTRESS-verkoston kautta, että väitöskirjatutkijamme FM Kirsi Toivanen vietti koko syyslukukauden Leuvenissa tekemässä tutkimusta. Siellä hänellä oli käytettävissään menetelmiä ja aineistoja, joita meillä Suomessa ei ole saatavilla. Yhteistyön seurauksena olemme paraikaa kirjoittamassa kahta julkaisua, joissa selvitetään erään lääkemolekyylin käyttöä sarkoomien hoidossa. Kansainvälinen yhteistyö ja laboratoriovierailut ovat edellytys korkeatasoiselle tutkimukselle, ja sitä tulee siis jatkossa edelleen tukea.

Kuva: Väitöskirjatutkija FM Kirsi Toivanen esittää tutkimustuloksiaan posterin avulla FORTRESS kokouksessa.

Teksti ja kuvat
Tom Böhling
Professori
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Rare Cancers Research Group (RaCaRe-tutkimusryhmä) on monitieteellinen ryhmä, joka tutkii sarkoomia. Professori Tom Böhling ja väitöskirjatutkija FM Kirsi Toivanen työskentelevät molemmat RaCaRe-tutkimusryhmässä.

Kuva: FORTRESS-kokous järjestettiin Leuvenissa yliopiston tiloissa keskiaikaisessa UNESCON maailmanperintökohteessa Groot Begijnhof.