Tieteellinen ryhmä tuo vankkaa asiaosaamista Sarkoomarahaston toimintaan

Sarkoomarahaston toiminta tehostui merkittävästi, kun Tieteellinen ryhmä aloitti toimintansa 30.10.2023. Tieteellisen ryhmän tehtävänä on lääketieteellisellä ja erityisesti sarkoomiin liittyvällä osaamisellaan suunnitella ja ohjata Sarkoomarahaston toimintaa vaikuttavuudeltaan mahdollisimman tehokkaisiin kohteisiin.

Tieteellisen ryhmän jäsenet korostivat ensimmäisessä kokouksessaan, että Sarkoomarahaston ensisijainen ja tärkein tehtävä toiminnan alkuvaiheessa on lisätä sarkoomien tunnettavuutta. Näin voimme innostaa uusia tutkijoita sarkoomatutkimuksen pariin sekä lisätä mahdollisuuksia apurahojen saamiseksi sarkoomatutkimukseen. Tunnettavuuden lisäämisessä Tieteellisen ryhmän jäsenten osaaminen ja kontaktit auttavat merkittävästi.

Tieteellinen ryhmä arvioi Sarkoomarahastolle tulevat apurahahakemukset niiden käytyä ensin Suomen Lääketieteen Säätiön apurahaprosessin läpi. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös sarkoomiin liittyvien artikkeleiden ja muiden julkaisujen laadintaan.

Toiminta käynnistyi patologipainotteisena. Jatkossa tavoitteena on laajentaa ryhmää onkologian, radiologian ja kirurgian suuntaan. Tieteellisen ryhmän puheenjohtajaksi valittiin professori Tom Böhling. Jäseniä ovat dosentti, patologian erikoislääkäri Markku Kallajoki; LL, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Pekka Kejo; patologian erikoislääkäri, LT Katri Orte ja dosentti, patologian erikoislääkäri Reijo Sironen. Ensimmäisen kokouksen jälkeen ryhmään on liittynyt dosentti, FT Outi Monni. Ryhmän sihteerinä toimii Sarkoomarahaston asiainhoitaja Mirja Alve.

Lisätietoja Tieteellisen ryhmän toiminnasta antavat

Professori Tom Böhling
tom.bohling(at)helsinki.fi

Sarkoomarahaston asiainhoitaja Mirja Alve
mirja.alve(at)sarkoomarahasto.fi