Sarkoomarahaston ohjausryhmä

Ohjausryhmä päättää varainhankinnasta ja Sarkoomarahaston tarkoituksen
toteuttamiseksi tehtävistä toimista ja niiden rahoituksesta

Ohjausryhmä päättää varainhankinnasta ja Sarkoomarahaston tarkoituksen toteuttamiseksi tehtävistä toimista ja niiden rahoituksesta pois lukien apurahapäätökset, jotka Lääketieteen Säätiö tekee kuultuaan Sarkoomarahastoa.

Sarkoomarahaston ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa, että Sarkoomarahasto toteuttaa tarkoitustaan. Ohjausryhmän laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka kuvaa toimintaa ja tavoitteita ylätasolla aina kolme vuotta eteenpäin ja tarkalla tasolla vuoden eteenpäin. Toimintasuunnitelma sisältää paitsi tarkoituksen toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet myös Sarkoomarahaston toiminnan kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja suunnitelmat.

Allekirjoitusoikeus on yhdessä ja yksin ohjausryhmän puheenjohtajalla ja Sarkoomarahaston asiainhoitajalla.

Sarkoomarahaston ohjausryhmään kuuluvat

Pekka Kejo
Lääketieteellinen osaaminen

Jouni Lounasmaa
Suomen Lääketieteen Säätiön edustaja