Sarkoomarahasto syntyi Vilja Linnean tarinasta

Vilja olisi halunnut aloittaa kemian opinnot ja päästä kehittämään lääkkeitä parantumattomiin sairauksiin.
Tähän samaan me pyrimme Vilja Linnean Sarkoomarahaston kautta.

Vilja Linnean Sarkoomarahasto syntyi osteosarkoomaa sairastaneen Viljan läheisten aloitteesta. ”Eri
sarkoomatyyppeihin sopivien hoitojen kehittäminen vaatii merkittävää lisäpanostusta tutkimukseen.
Haluamme edistää tutkimusta ja sitä kautta tasavertaisempaa mahdollisuutta selviytyä syövästä. Myös
yleisen tietoisuuden lisääminen sarkoomista on tärkeää, jotta diagnoosit eivät viivästyisi”, toteaa Viljan äiti
Mirja Alve, yksi Sarkoomarahaston perustajista.

Viljan sairastamassa osteosarkoomassa etäpesäkkeet kehittyvät yleisimmin keuhkoihin. Viljaa hoidettiin
lokakuussa 2018 alkaneilla EURAMOS-protokollan mukaisilla rankoilla sytostaattihoidoilla ja sääriluussa
ollut primäärikasvain leikattiin. ”Kun etäpesäkkeet ilmestyivät keuhkoihin toukokuussa 2020, hoitopolku
tuntui epävarmalta. Tuli tunne, että hoitohenkilökunnalla ei ollut käytössään hyviä lääkkeitä tai hoitotapoja
etäpesäkkeiden taltuttamiseksi. Vaikka kaikki lääkärit eivät asiaa suoraan sanoneetkaan, ymmärsimme
varsin nopeasti, että syöpä ei ollut parannettavissa”, Viljan isosisko Hanna Alve toteaa. Vilja kuoli elokuussa
2022 vain 20-vuotiaana.

Viljan kuoleman jälkeen vahvistui jo aikaisemmin syntynyt halu sarkoomatutkimuksen tukemiseen. ”Syntyi
Vilja Linnean Sarkoomarahasto, arkikielessä Sarkoomarahasto”, Mirja Alve kertoo.
Sarkoomarahaston tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sarkoomasta, ja sen avulla mahdollistaa syövän
varhaisempi löytyminen sekä parempi parantumisennuste. Edistämällä sarkoomiin liittyvää kansallista ja
kansainvälistä yhteistyötä on mahdollista lisätä kotimaista sarkoomaosaamista sekä herättää kiinnostus
sarkoomatutkimusta kohtaan. Kolmas tarkoitus on edistää sarkoomien tutkimusta ja koulutusta.

Sarkoomarahasto on yksi Suomen Lääketieteen Säätiön rahastoista. ”Olemme Sarkoomarahastossa
kiitollisia, kun pääsimme osaksi vakiintunutta ja luotettavaa säätiötä. Yhdessä Lääketieteen Säätiön kanssa
voimme oikeasti vaikuttaa sarkoomaa sairastavien parempaan tulevaisuuteen”, toteaa Harri Virtanen,
Sarkoomarahaston ohjausryhmän puheenjohtaja.

”Sarkoomarahasto on hieno esimerkki, siitä kuinka yhdessä tekemällä voidaan edesauttaa kotimaisen lääketieteellisen tutkimuksen kehittymistä. Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen on tärkeää, sillä ilman laadukasta tutkimusta ei ole myöskään laadukasta terveydenhoitoa”, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies Jouni Lounasmaa.

Tule mukaan tukemaan arvokasta toimintaamme!